Firma | Kontakt |   | Produkty | Baza wiedzy | Aktualności | Szukaj: 
Bezpieczeństwo dystrybucji czasu przy pomocy GPS

Zagłuszanie sygnałów GPS.

Sygnały GPS/GALILEO mogą zostać lokalnie zagłuszone przy użyciu nieskomplikowanych środków technicznych na obszarze o promieniu kilku, kilkunastu kilometrów (powierzchnia kilkuset km2). Jednoczesne zagłuszanie na dużym obszarze, województwa lub kraju wymaga instalacji odpowiednio kilkudziesięciu lub kilkuset urządzeń, zlokalizowanych na wysokich obiektach i wydaje się praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia nawet przez dużą organizacje terrorystyczną. Cywilne instalacje GPS przeznaczone do dystrybucji częstotliwości i czasu są prawie bez wyjątku instalacjami stałymi. W takich instalacjach zagrożenie zagłuszaniem można zmniejszyć poprzez lokalizację anteny w miejscu o ograniczonej widoczności horyzontu.

Bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych.

Dziedziną gospodarki najbardziej uzależnioną od dystrybucji czasu za pośrednictwem GPS jest telekomunikacja. Nie ma praktycznych możliwości ograniczenia stosowania technologii GPS w telekomunikacji bez drastycznego obniżenia konkurencyjności. Istnieją, prawdopodobnie ograniczone w czasie, możliwości zmniejszenia zależności od sygnału GPS bez pogarszania konkurencyjności poprzez wybór alternatywnych technologii np. FDD w miejsce TDD.

W dziedzinie synchronizacji częstotliwości właściwie zaprojektowane, zgodnie ze standardami ITU-T i ETSI, sieci synchronizacyjne pozwalają praktycznie całkowicie wykluczyć zagrożenia wynikające z możliwości lokalnego zagłuszania sygnału GPS. W dziedzinie dystrybucji czasu podobną odporność uzyskać można wykorzystując strukturę i mechanizmy NTP. Dotyczy to jednak dokładności dostatecznej dla funkcjonowania telekomunikacyjnych systemów informatycznych. Dokładność zapewniana przez transmisję z użyciem protokołu NTP nie jest wystarczająca dla funkcjonowania niektórych systemów sieci 3G. W chwili obecnej opracowywany jest standard IEEE 1588 PTP mający zapewnić dystrybucję czasu z dokładnością wymaganą m.in. w tych systemach.

Fałszowanie sygnału GPS.

Odbiorniki mogą stosunkowo łatwo zidentyfikować sygnały imitujące sygnały satelitów GPS, niosące zmienioną informację o czasie. Generacja sygnałów imitujących, które byłyby akceptowane przez odbiorniki GPS jest od strony technicznej bardzo złożona. Wymaga wykorzystania znajomości położenia anteny odbiorczej co wyklucza takie działanie w stosunku do wielu odbiorców jednocześnie.

Ograniczenie dystrybucji sygnału GPS przez administratora systemu.

Administrator systemu dopuszcza w skrajnych przypadkach możliwość ograniczonego terytorialnie wyłączenia systemu. Nie wdając się w spekulacje na temat prawdopodobieństwa takiego scenariusza można stwierdzić, iż skutecznym środkiem zaradczym jest jedynie budowa niezależnego systemu.

Monitorowanie pasma GPS.

Z uwagi na możliwy istotny wpływ ewentualnego zagłuszania sygnału GPS na życie publiczne, pasmo GPS powinno być szczególnie monitorowane przez służby nadzoru radiokomunikacyjnego. Powinny one być wyposażone w sprzęt umożliwiający wykrywanie i lokalizację źródeł sygnału zagłuszającego.

navi meinberg
navi oscilloquartz
navi inova solutions
navi gpssource
Strona używa plików cookie