Firma | Kontakt |   | Produkty | Baza wiedzy | Aktualności | Szukaj: 
Poziomy Stratum

W dziedzinie czasu i częstotliwości funkcjonują dwa standardy posługujące się pojęciem Stratum: ANSI T1.101 i NTP - RFC 5905. Pierwszy używa go dla charakterystyki źródeł częstotliwości stosowanych w telekomunikacji, drugi dla określenia poziomu serwera czasu w hierarchii.

1. ANSI Synchronization Interface Standard T1.101 używa pojęcia Stratum do określania rodzaju i jakości źródeł częstotliwości stosowanych w telekomunikacji.

Źródło poziomu Stratum 1 jest autonomiczne i wymaga jedynie okresowej, np. corocznej kalibracji. Dokładność częstotliwości powinna być lepsza do 10E-11.

Źródła pozostałych poziomów są źródłami wtórnymi, śledzącymi. Od nich wymaga się odpowiedniej stałości oraz odpowiednich zakresów przestrajania i przechwytywania.

Standardy telekomunikacyjne ITU-T i ETSI nie posługują się pojęciem Stratum w powyższym kontekście. W jego miejsce używa się określeń takich jak: PRC, Clock Type I-VI (ITU-T) oraz PRC, SSU T, SSU L, SEC (ETSI).

2. Zgodnie RFC 5905 poziom każdego serwera NTP w hierarchii definiowany jest przez liczbę Stratum. Serwery na szczycie hierarchii mają przydzielony poziom Stratum 1, serwery wtórne na każdym kolejnym niższym poziomie mają przyporządkowaną liczbę Stratum o 1 wyższą niż poziom do którego się synchronizują. Stratum równe 0 oznacza brak specyfikacji lub poziom nieważny. W odróżnieniu od T1.101, RFC 5905 nie wiąże poziomu Stratum z wymaganiem określonej dokładności. W kontekście NTP, poziom Stratum 0 określa przez ekstrapolację pierwotne źródło czasu, do którego synchronizuje się serwer Stratum 1. RFC 5905 nie stawia szczegółowych wymagań co do dokładności takiego źródła czasu, ma ono być jedynie najdokładniejsze z dostępnych.

Przy posługiwaniu się pojęciem Stratum często serwerowi NTP przypisuje się błędnie Stratum jego źródła czasu wg definicji ANSI. Zgodnie z RFC 5905 każdy serwer NTP korzystający ze źródła czasu innego niż nadrzędny serwer NTP ma poziom Stratum 1, niezależnie od jakości tego źródła. Serwer NTP najwyższy w hierarchii to serwer poziomu Stratum 1, niezależnie od tego czy jego źródłem czasu jest wzorzec atomowy, GPS, DCF lub zegar kwarcowy. Te źródła czasu, w kontekście NTP można określić jako poziom Stratum 0, niezależnie od ich jakości.

navi meinberg
navi oscilloquartz
navi inova solutions
navi gpssource
Strona używa plików cookie