Firma | Kontakt |   | Produkty | Baza wiedzy | Aktualności | Szukaj: 
Źródła częstotliwości
Źródła częstotliwości
Pasywne wodorowe, cezowe i rubidowe wzorce częstotliwości, oscylatory kwarcowe, źródła dyscyplinowane sygnałami radiowymi

Pasywne wodorowe wzorce częstotliwości

Dzięki swej doskonałej stałości stałości rzędu 10E-14/dobę i miesiąc umożliwiają szybkie wykonywanie pomiarów o dużej dokładności. Jest on na tyle mały, iż może być wykorzystywany jako podstawowy element Głównego Zegara Odniesienia (PRC), spełniający wymaganie G.811 w czasie całego okresu eksploatacji bez potrzeby kalibracji.

Cezowe wzorce częstotliwości

Wykorzystywane są między innymi do tworzenia lokalnych i międzynarodowych skal czasu, w telekomunikacji jako źródło częstotliwości spełniające bez kalibracji wymaganie G.811 oraz do kalibracji innych źródeł częstotliwości.

Rubidowe wzorce częstotliwości

Stosowane są jako źródło częstotliwości nominalnej charakteryzujące się dokładnością bez kalibracji rzędu 5x10E-10 oraz w tych zastosowaniach, w których istotna jest dobra stałość krótkookresowa a odchylenie częstotliwości od nominalnej może być zaniedbane lub skompensowane. Rubidowe wzorce częstotliwości instaluje się między innymi w urządzeniach pomiarowych oraz w stacjach bazowych naziemnych systemów lokalizacyjnych.

Oscylatory kwarcowe

Oscylatory kwarcowe niestabilizowane (XO) o stałości krótkookresowej rzędu 10E-5/h, stosowane są w zegarach używanych w życiu codziennym, urządzeniach komputerowych i radiowych analogowych. Do tych zastosowań wybiera się je zazwyczaj z uwagi na wymaganą dokładność częstotliwości i niekiedy niskie szumy fazowe.
Oscylatory kwarcowe z kompensacją temperaturową (TCXO) o stałości rzędu 10E-6/h, stosowane są do podobnych celów, jednak tam gdzie wymagana jest wyższa dokładność częstotliwości np. w urządzeniach odbiorczych GPS, cyfrowych urządzeniach teletransmisyjnych.
Oscylatory termostatowane (OCXO) o stałości od 10E-6 do 10E-12/24h, wykorzystywane są jako źródła częstotliwości w urządzeniach pomiarowych, nadajnikach transmisji cyfrowych, systemach teletransmisyjnych. Wszystkie rodzaje wymienionych oscylatorów kwarcowych, o ile przestrajane są elektronicznie, stosowane są jako wtórne źródła częstotliwości dostrajane w układzie pętli fazowej do częstotliwości zewnętrznego sygnału.

Źródła dyscyplinowane sygnałami radiowymi

Prawie wszystkie dostępne dyscyplinowane źródła częstotliwości korzystają z sygnału satelitów GPS. Wyposażone są one w oscylatory kwarcowe lub rubidowe. Dokładność i długookresowa stałość częstotliwości są na poziomie 10E-12. Typ oraz jakość wbudowanego oscylatora decydują o stałości krótkookresowej i zdolności do dostarczania dokładnej częstotliwości w przypadku zaniku sygnałów GPS.

OSA1006vch.gif
Maser wodorowy
Charakteryzuje się niewielkim dryfem częstotliwości rzędu 10E-14 na miesiąc.
OSA5585.gif
Wzorce cezowe
Charakteryzują się stałością długookresową rzędu 10E-13/miesiąc.
rmo.gif
Wzorce rubidowe
Charakteryzują się stałością krótkookresową rzędu 10E-13/6h i długookresową rzędu 5x10E-11/miesiąc.
navi meinberg
navi oscilloquartz
navi inova solutions
navi gpssource
Strona używa plików cookie