OSA 5401

OSA 5401
Syncplug

OSA 5401

OSA 5401 jest zegarem Gandmaster PTP z wbudowanym odbiornikiem GNSS. Urządzenie ma formę modułu SFP i jest najmniejszym tego typu rozwiązaniem dostępnym na rynku. Umożliwia ono synchronizację zarówno częstotliwości jak i fazy poprzez protokół PTP oraz interfejs synchronicznego ethernetu. Przeznaczone jest głównie dla segmentu sieci dostępowych, z uwzględnieniem dostępu radiowego oraz small cells.

To nowe rozwiązanie synchronizacyjne, dzięki swoim niewielkim wymiarom, znajduje zastosowanie w warunkch gdzie ilość miejsca jest ograniczona.

Urządzenie nie wymaga dodatkowego zasilania, co pozwala na łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą sieciową.

Odbiornik GNSS zastosowany w urządzeniu jest odbiornikiem dwuczęstotliwościowym, zoptymizowanym pod kątem zastosowań synchronizacyjnych, umożliwiającym pracę nawet w obszarach miejskich o wysokiej zabudowie, które z reguły wymagają instalacji dużej ilości komórek typu small cell. Sposób w jaki został zaprojektowany wraz z zastosowaniem redundancji na poziomie sieci zapewnia ochronę przed lokalnym zagłuszaniem sygnału GNSS.

Wszechstronne zastosowania

Główne zastosowania obejmują sieci: small cells, LTE, LTE-TDD, LTE-A oraz 4G. OSA 4501 jest przydatny również w przypadku modernizacji sieci 2G i 3G wspomagając realizację projektów, w których odchodzi się od sieci SDH. Urządzenie jest zarówno źródłem synchronicznego ethernetu, jak i zegarem Grandmaster IEEE1588 2008 PTP z uwzględnieniem odpowiednich profili. Urządzenie wspiera profile telekomunikacyjne, jednak nic nie stoi na przeszkodzie w implementacji profili z innych gałęzi przemysłu.
Najczęstszym zastosowaniem urządzenia jest dostarczanie synchronizacji częstotliwości i fazy dla stacji bazowych. OSA4501 podłączane jest do przełącznika agragującego i dostarcza PTP oraz synchroniczny ethernet do przyłączonych stacji bazowych. W przypadku gdy stacje bazowe umożliwiają pracę z wieloma zegarami Master, rozwiązanie to można zmodyfikować w taki sposób, że dodatkowe moduły umieszczane są w miejscach CELL-SITE (nadajników), co zapewnia dodatkową ochronę przed zagłuszaniem sygnału GNSS.
Istnieje wiele innych możliwych zastosować OSA4501, optymalne wdrożenie dla danej sieci zależy od możliwości tej sieci i zbilansowania kosztów systemu z wymaganym poziomem dostępności.
Urządzenie udostępnia PTP zarówno w 2 jaki i 3 warstwie, przy jednoczesnej obsłudze trybu unicast i multicast.

Cechy i korzyści

Technologia SyncplugTM zapewnia synchronizację o wysokiej dokładności przy małych nakładach.

Technologia jest kompatybilna z SFP MSA elektrycznym.

Wbudowany odbiornik GNSS umożliwiający działanie jako PRTC oraz Grandmaster IEEE 1588-2008 PTP.

Dostarcza wysokiej jakości synchronizacji częstotliwości i fazy poprzez IEEE 1588-2008 PTP dla radiowych sieci dostępowych
i small cells.

Prostota instalacji bez konieczności zapewnienia dodatkowego źródła zasilania.

Nie wymaga dodatkowego miejsca.

Urządzenia sieciowe nie wymagają implementacji funkcji odbiornika GNSS.

Solidnie zaprojektowane, wyposażone w oscylator zapewniający zgodność z wymaganiami Stratum 3E oraz synchroniczny ethernet.

W przypadku utraty sygnału GNSS urządzenie wykorzystuje wbudowany oscylator dla zapewnienia ciągłości pracy.

Duża rozpiętość temperatury pracy.

© 2020 NAVI. Wszelkie prawa zastrzeżone.
info@navi.pl, navi.pl
Strona używa plików cookie