Oprogramowanie do symulacji NTP/PTP

MPS v2: NTP / PTP Simulation Software

Oprogramowanie do symulacji NTP/PTP

Oprogramowanie do symulacji NTP/PTP

Program oferuje możliwość symulowania synchronizacji czasu urządzeń sieciowych, takich jak serwery i klienci NTP oraz PTP.
MPS umożliwia testowanie istniejącej infrastruktury sieciowej poprzez symulację setek, a nawet tysięcy urządzeń. Umożliwia także przetestowanie zgodności już zaimplementowanych w sieci standardów NTP/PTP, poprzez weryfikację ich współpracy z symulowanymi urządzeniami.

Oprogramowanie pozwala wykreować kilka węzłów sieciowych w celu przetestowania podstawowej współpracy zaimplementowanego systemu, jak również poprzez masową symulację urządzeń, do przeprowadzenia testów wydajności sieci bez konieczności ich fizycznej implementacji.

Dostawa obejmuje dwa klucze USB. Pierwszy służy do uruchomienia na dowolnym komputerze, lub serwerze, systemu Live-Linux, na którym usługi symulacji uruchamiane są automatycznie. Od tego momentu symulacja może być kontrolowana zarówno z uruchomionego systemu jak i z komputera zdalnego. Drugi z kluczy USB zawiera licencje i, w celu zapewnienia pełniej funkcjonalności uruchomionego oprogramowania, musi być obecny w symulowanym środowisku. Uruchomienie na komputerze lub serwerze systemu Live nie zmienia żadnych przechowywanych na nim danych, co oznacza, że sprzęt na czas symulacji przekształcany jest tylko w elastyczny i funkcjonalny symulator NPT/PTP i po jej zakończeniu może być używany jak dotychczas.

Cechy i korzyści

Symulacja węzłów sieciowych z własnymi adresami MAC i IP.

Dynamiczne rozwiązywanie adresów poprzez ARP (IPv4) lub  NDP (IPv6).

Symulacja VLAN z konfigurowalnym ID oraz priorytetami.

Kontrola symulacji z tego samego lub ze zdalnego systemu.

Symulacja serwerów i/lub klientów NTP.

Symulacja unicast/multicast masters i/lub slaves PTP.

Symulacja dużych grup klientów do wygenerowania dużych obciążeń.

Symulacja awarii o zmiennej długości i w konfigurowanych przedziałach czasowych.

Rozbudowane opcje konfiguracji każdego symulowanego urządzenia.

Możliwość zapisania i wgrania konfiguracji dla testów wielokrotnych.

Szczegółowa analiza symulacji na podstawie zarejestrowanych statystyk.

Użycie różnych interfejsów sieciowych do symulacji współdzielenia obciążenia sieci.

Symulacja daty i sekund przestępnych.

© 2020 NAVI. Wszelkie prawa zastrzeżone.
info@navi.pl, navi.pl
Strona używa plików cookie