Meinberg PTP Client

Meinberg PTP Client

Meinberg PTP Client: IEEE 1588-2008 Client Software dla systemów Windows oraz Linux.

Oprogramowanie „Meinberg PTP Client” umożliwia synchronizację czasu komputerów PC oraz serwerów Microsoft Windows i Linux, poprzez pełną implementację stosu PTP IEEE 1588 wspierającą programowe i sprzętowe stemplowanie czasem. Oferuje kompletny zestaw funkcji PTP dostępny dla dwóch głównych systemów operacyjnych, wykorzystując stos Oregano Systems. Dzięki obsłudze szerokiego spektrum opcji konfiguracyjnych oraz trybów pracy PTP, użytkownicy mogą konfigurować oprogramowanie tak, aby współpracowało praktycznie z każdą infrastrukturą sieciową. Oprogramowanie obsługuje zarówno standardowe wiadomości IEEE 1588-2008, jak i mechanizm odwrotnego PTP — „Meinberg NetSync Monitor” — pozwalający użytkownikowi  na aktywne pomiary dokładności klientów PTP, bez konieczności polegania na szacowaniu dokładności przez klienta. Współpraca z innymi rozwiązaniami monitorującymi PTP jest zapewniona poprzez mechanizm standardowych wiadomości zarządzających PTP, który można włączyć lub wyłączyć w konfiguracji.

Obsługiwane profile PTP:

Default, Enterprise, Power, Telecom, Broadcast i AVB / TSN. Wsparcie dla profilu obejmuje obsługę trybów BMCA i TLV.
Wsparcie dla funkcji wprowadzanych przez nadchodzącą wersję IEEE 1588 oraz przyszłe aktualizacje profilu a także nowe profile, będą dostarczane jako aktualizacja. Pakiet oprogramowania „Meinberg PTP Client” dla systemu Windows zawiera łatwy w użyciu program zarządzający umożliwiający sprawdzenie stanu synchronizacji, może być także używany do edycji pliku konfiguracyjnego.

Programowe stemplowanie czasem działa na dowolnym z obsługiwanych systemów operacyjnych, z dowolną kartą Ethernet obsługiwaną przez ten system. W systemie Windows, sprzętowe stemplowanie czasem jest obecnie możliwe dla kart sieciowych Oregano wspierających standard IEEE 1588. W systemach Linux, sprzętowe stemplowanie czasem można włączyć dla wszystkich kart sieciowych obsługujących protokół PTP, które korzystają ze standardowej infrastruktury PTP jądra (PHC).

„Meinberg Client PTP” został przetestowany na wielu dystrybucjach Linuksa i jest dostępny jako pakiet instalacyjny, który może być użyty przez menedżera pakietów do zainstalowania, aktualizacji i usunięcia go z dowolnej dystrybucji Linuksa. W systemie Microsoft Windows, instalator umożliwia ręczną/spersonalizowaną lub automatyczną instalację oprogramowania. Testy z różnymi wersjami systemów Linux i Windows zostały przeprowadzone zarówno w środowiskach wirtualnych jak i fizycznych, wykazując doskonałą wydajność synchronizacji, np. utrzymanie czasu systemowego serwera opartego o Windows 2016 w czasie lepszym niż 100 mikrosekund do czasu UTC.

Licencje oprogramowania.

Zarządzanie licencjami „Meinberg PTP Client” jest dostępne w oparciu o adres MAC dowolnego portu sieciowego, używanego do synchronizacji PTP.
Dostępne są rabaty i ceny specjalne dla systemów wyposażonych w więcej niż jedną kartę sieciową. Uruchomienie oprogramowania bez ważnej licencji spowoduje włączenie trybu demo, który wyłącza korekty systemowe po 60 minutach.
W przypadku wsparcia i usług pomocy technicznej obowiązują opłaty roczne.

Cechy i korzyści

Oprogramowanie „Meinberg PTP Client” umożliwia synchronizację czasu komputerów PC oraz serwerów Microsoft Windows i Linux.

Instalator dla systemu Microsoft Windows.

W systemie Microsoft Windows, sprawdzenie statusu i zmian konfiguracji jest możliwe przy pomocy graficznego interfejsu użytkownika.

Obsługiwane sieci: Ethernet IEEE 802.3, IPv4 oraz IPv6.

© 2020 NAVI. Wszelkie prawa zastrzeżone.
info@navi.pl, navi.pl
Strona używa plików cookie