Seria urządzeń OSA 54xx.

Seria OSA 5410
Syncjack PTP
Access Grandmaster

Seria OSA 5410

OSA 5410 jest rodziną kompaktowych, ekonomicznych urządzeń zapewniających synchronizację, które pozwalają na wykorzystanie technologii Syncjack™ w każdej sieci. Rodzina OSA 5410 jest przeznaczona do dostarczania dokładnej fazy i częstotliwości wymaganych przez technologie NGN takie jak LTE-A i LTE-TDD. Sygnały synchronizujące mogą być dostarczane poprzez istniejącą strukturę sieci pakietowej. Jakość taktowania jest w sposób ciągły monitorowana, a przekroczenia dopuszczalnych wartości są sygnalizowane. Będąc swoistymi skrzynkami z narzędziami, urządzenia rodziny OSA 5410 mogą być wykorzystywane do pełnienia różnorodnych funkcji związanych z synchronizacją sieci, w tym: IEEE 1588v2 Access Grandmaster, Boundary i Slave Clock, APTS Clock, odbiorników GNSS i Primary Reference Time Clock (PRTC), konwersji sygnałów synchronizujących, pomiarów i testów. Urządzenia umożliwiają operatorom sieci zupełnie nowe podejście do problemu zapewnienia sygnałów synchronizujących. Sygnały synchronizujące mogą być ekonomicznie dystrybuowane na poziomie MSC.

Szczegóły produktu

Urządzenia serii OSA 5410 oferują unikalne elastyczność poprzez dostarczanie i rozprowadzanie synchronizacji przy użyciu Synchronious Ethernet, IEE1588v2 Precison Time Protocol PTP i tradycyjnych sygnałów E1, 2.048MHz. Wyposażone są we wbudowany odbiornik GNSS i funkcjonalność Grandmaster Clock, które mogą być wykorzystane jako źródło częstotliwości, fazy i czasu oraz stanowić odniesienie dla narzędzi Syncjack™. Urządzenia OSA 5410 są zaprojektowane pod kątem pełnego wykorzystania technologii Assisted Partial Timing Support (APTS) niezbędnej w najbardziej rygorystycznych zastosowaniach. Wbudowany wysokiej jakości oscylator zapewnia doskonałe parametry pracy w trybie holdover. Urządzenie OSA 5411 wyposażone w wzorzec rubidowy zapewnia przedłużony okres pracy w trybie podtrzymania.

Funkcje Syncjack™

Syncjack™ jest kompleksową technologią monitorowania, dostarczania i dystrybucji synchronizacji. W jej skład wchodzą trzy główne funkcjonalności: Clock Accuracy, Clock Analysis i PTP Network Analysis. Clock Accuracy mierzy częstotliwość i fazę fizycznych sygnałów zegarowych względem sygnału odniesienia, który może być sygnałem wewnętrznym, zewnętrznym, zregenerowanym lub pochodzić z odbiornika GNSS. Syncjack™ przy pomocy ClocKAnalysis w sposób ciągły analizuje jakość sygnałów w odniesieniu do obowiązujących norm, w tym częstotliwość i fazę w obszarze pakietowym PTP. Syncjack™ przy użyciu PTP Network Analysis w sposób ciągły również śledzi i testuje ścieżki komunikacyjne PTP biorąc pod uwagę opóźnienie, asymetrię i utratę pakietów.

Narzędzia Monitorowania i Nadzoru Syncjack™

Seria OSA 5410 używa narzędzi Syncjack™ do oceny dokładności częstotliwości i fazy fizycznych źródeł taktowania lub zegarów wtórnych opierając się na wyznaczanych wielkościach TE, TIE i MTIE. Analizuje zachowanie zegarów PTP obliczając wielkości TE, TIE i MTIE korzystając z danych zawartych w stemplach czasowych pakietów PTP. Pomiary zegarów uzupełniane są przez analizę sieci transportującej wiadomości PTP. Wszystkie te funkcje są dostępne poprzez Optical Networking’s FSP Sync Manager, zaawansowaną platformę zarządzającą dla dostarczania i dystrybucji taktowania.

Cechy i korzyści

Technologia dystrybucji, monitorowania i sygnalizacji Syncjack.

Precyzyjna synchronizacja częstotliwości i fazy radiowych sieci dostępowych przy pomocy IEEE 1588v2 PTP.

Wbudowane: odbiornik GNSS i funkcjonalność Grandmaster Clock.

Długi czas pracy w trybie podtrzymania, przedłużony z użyciem wzorca rubidowego.

Konfigurowalny tryb pracy: Slave, Boundary, APTSC i Grandmaster Clock.

Precyzyjne pomiary i wyczerpująca statystyczna ocena dokładności zegara.

Rozwiązanie zapewniające wysoką dostępność serwisu poprzez automatyczny wybór zegara APTS, automatyczną kompensację asymetrii opóźnień, redundancję zasilania.

© 2020 NAVI. Wszelkie prawa zastrzeżone.
info@navi.pl, navi.pl
Strona używa plików cookie