Firma | Kontakt |   | Produkty | Baza wiedzy | Aktualności | Szukaj: 
Urządzenia
Urządzenia
PRC, SSU, SDU, wzorce atomowe, systemy oparte o GPS, mierniki jakości sygnałów, oprogramowanie.

NAVI reprezentuje w Polsce Oscilloquartz S.A. - światowego lidera w dziedzinie synchronizacji sieci telekomunikacyjnych. Świadczy usługi związane z planowaniem sieci synchronizacyjnych, instalacją, uruchamianiem oraz obsługą sprzętu i systemów. Ośmiu najpoważniejszych polskich operatorów wybrało NAVI i reprezentowaną przez NAVI firmę przez Oscilloquartz S.A. na swoich partnerów w synchronizacji ogólnokrajowych systemów telekomunikacyjnych.

Wszystkie urządzenia telekomunikacyjne wymagają stabilnych źródeł częstotliwości dla transmisji sygnałów cyfrowych. Z ponad 50-letnim doświadczeniem w dziedzinie czasu i częstotliwości Oscilloquartz kontynuuje prace w kierunku zapewnienia wysokiej jakości synchronizacji, od oscylatorów kwarcowych, wzorców cezowych począwszy, aż po zarządzane systemy zegarów śledzących dla systemów PDH oraz węzłów tranzytowych i lokalnych SDH. Oscilloquartz aktywnie uczestniczy w pracach komitetów synchronizacyjnych ETSI i ITU oraz ściśle współpracuje z producentami sprzętu telekomunikacyjnego. Pozycja jedynego producenta wzorców cezowych w Europie stawia firmie Oscilloquartz najwyższe wymagania co do jakości na każdym etapie produkcji. Wszystkie produkty objęte są dwuletnią gwarancją, co świadczy o zaufaniu jakim firma darzy swoją produkcję i procedury sprawdzania jakości.

Jedną z istotnych cech niezbędnych w eksploatacji urządzeń wchodzących w skład współczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej jest możliwość zdalnego zarządzania obejmującego co najmniej funkcje nadzoru i konfiguracji. Wszystkie urządzenia Oscilloquartz S.A. wyposażone są w sygnalizację alarmową, interfejs RS-232 i/lub interfejs 10/100 Base T (Ethernet). Zdalne zarządzanie urządzeniami Oscilloquartz S.A. umożliwia aplikacja SyncView. Agenci SNMP i Q3 umożliwiają integrację z systemem zarządzania wyższego poziomu. Zdalny dostęp do urządzeń można uzyskać również przy pomocy współpracujących: oprogramowania do zarządzania lokalnego i aplikacji RAM.

mini_5548C.jpg
PRC, SSU, SDU
Urządzenia do synchronizacji i dystry- bucji sygnałów synchronizujących w sieciach SDH, PDH i SONET.
OSA1006vch.gif
Wzorce atomowe
Wodorowe i cezowe wzorce częstotliwości.
OSA5240gps.gif
Systemy oparte o GPS
Wzorce i urządzenia do synchronizacji oparte o system GPS.
Urządzenia
 
navi meinberg
navi oscilloquartz
navi inova solutions
navi gpssource
Strona używa plików cookie