Firma | Kontakt |   | Produkty | Baza wiedzy | Aktualności | Szukaj: 
Aktualne statystyki dostępności serwerów NTP
Ostatnie 14 dni
Statystyki serwerów NTP dla okresu: 2017-06-13 - 2017-06-27
Nazwa serwera NTPStratumZapytaniaOdpowiedzi prawidłoweBrak odpowiedzi DNSBrak odpowiedziOdpowiedzi niepożądane
ŁącznieLI=InvalidStratum>15
info.cyf-kr.edu.pl34305
 
99,721%
0,070%0,139%0,070%0,070%0,000%
ntp-p1.obspm.fr14305
 
99,652%
0,209%0,139%0,000%0,000%0,000%
ntp.certum.pl14305
 
99,605%
0,139%0,256%0,000%0,000%0,000%
ntp.icm.edu.pl24305
 
99,814%
0,046%0,139%0,000%0,000%0,000%
ntp.nask.pl14305
 
99,791%
0,000%0,209%0,000%0,000%0,000%
ntp.ntp-servers.eu14305
 
99,652%
0,186%0,163%0,000%0,000%0,000%
ntp.obspm.fr24305
 
99,559%
0,046%0,395%0,000%0,000%0,000%
ntp.task.gda.pl24305
 
99,837%
0,023%0,139%0,000%0,000%0,000%
ntp1.tp.pl14305
 
99,210%
0,000%0,790%0,000%0,000%0,000%
ntp2.tp.pl14305
 
99,721%
0,070%0,209%0,000%0,000%0,000%
ptbtime1.ptb.de14305
 
99,721%
0,070%0,209%0,000%0,000%0,000%
ptbtime2.ptb.de14305
 
99,512%
0,070%0,418%0,000%0,000%0,000%
tempus1.gum.gov.pl14305
 
99,628%
0,139%0,232%0,000%0,000%0,000%
tempus2.gum.gov.pl14305
 
99,698%
0,023%0,279%0,000%0,000%0,000%
time.atman.pl24305
 
99,791%
0,046%0,163%0,000%0,000%0,000%
time.windows.com24305
 
99,652%
0,116%0,232%0,000%0,000%0,000%
ucirtr.agh.edu.pl44305
 
92,938%
0,023%7,038%0,000%0,000%0,000%
vega.cbk.poznan.pl34305
 
99,466%
0,093%0,441%0,000%0,000%0,000%
zegar.umk.pl14305
 
98,490%
0,070%1,301%0,139%0,139%0,000%

Lista serwerów NTP zawiera między innymi serwery NTP Głównego Urzędu Miar służące do dystrybucji czasu urzędowego w Polsce, serwery Telekomunikacji Polskiej S.A., serwery NTP najważniejszych laboratoriów czasu we Francji, Niemczech oraz USA, serwer czasu firmy Microsoft, a także inne ogólnodostępne serwery czasu w Polsce.

- Stratum - stratum jakie podał serwer w ostatniej prawidłowej odpowiedzi
- Zapytania - liczba zapytań o czas wysłanych do serwera
- Odpowiedzi prawidłowe - odpowiedzi uzyskane od serwera w których wartość LI jest różna od 3 (stan alarmu) i wartość stratum wynosi mniej niż 15
- Brak odpowiedzi DNS - nie uzyskano numeru IP od serwera DNS podając nazwę danego serwera NTP
- Brak odpowiedzi - serwer NTP nie odpowiedział na wysłane zapytanie
- Odpowiedzi niepożądane
-- Łącznie - odpowiedzi uzyskane od serwera DNS posiadające wartość LI równą 3 i/lub stratum większą od 15
-- LI=Invalid - odpowiedzi uzyskane od serwera DNS posiadające wartość LI równą 3
-- Stratum>15 - odpowiedzi uzyskane od serwera DNS posiadające wartość stratum większą od 15


Sposób generowania statystyk:

1. Do serwera DNS wysyłane są zapytania o numery IP wszystkich monitorowanych serwerów NTP.
2. Do serwera DNS wysyłane są ponowne zapytania o numery IP serwerów dla których nie uzyskano numeru IP w punkcie 1.
3. Do wszystkich monitorowanych serwerów NTP są wysyłane zapytania. Czas oczekiwania na odpowiedź - 2 sekundy.
4. Do serwerów NTP które nie odpowiedziały w punkcie 3. są wysyłane ponowne zapytania. Czas oczekiwania na odpowiedź - 2 sekundy.
5. Wyniki zapisywane są do bazy danych.
navi meinberg
navi oscilloquartz
navi spectratime
navi inova solutions
navi gpssource
Strona używa plików cookie