Firma | Kontakt |   | Produkty | Baza wiedzy | Aktualności | Szukaj: 
Oprogramowanie
OSA RAM
Administrator zdalnego dostępu

OSA Remote Access Manager umożliwia zdalne zarządzanie np. poprzez publiczną sieć telefoniczną urządzeniami firmy Oscilloquartz przy pomocy oprogramowania przeznaczonego do zarządzania lokalnego.

Oprogramowanie OSA RAM jest używane w celu nawiązania połączenia poprzez modem. W momencie kiedy połączenie zostanie ustanowione, oprogramowanie OSA RAM uruchamia lokalne oprogramowanie zarządzające.

Oprogramowanie OSA RAM używa interfejsu TAPI. Oznacza to, że każdy modem który jest kompatybilny z systemem Windows może być używany przez tą aplikację. Można używać również innych modemów jeśli spełniają pewne dodatkowe wymagania. Po stronie urządzenia modem musi umożliwić przyłączenie urządzenia do sieci. Oprogramowanie OSA RAM umożliwia skonfigurowanie parametrów komunikacji do kilku zdalnych urządzeń. Zdalne urządzenia nazywane są "urządzeniami" (Equipment) i dla każdego z nich można zdefiniować nazwę, aplikację zarządzającą uruchamianą po nawiązaniu połączenia, numer dostępowy oraz linię TAPI (modem).

Przy użyciu tego rozwiązania możliwy jest dostęp przy użyciu tego samego oprogramowania komunikacyjnego do kilku urządzeń różnego typu, dostępnych za pomocą różnego typu modemów (np. ISDN, TCP/IP lub analogowych).

navi meinberg
navi oscilloquartz
navi inova solutions
navi gpssource
Strona używa plików cookie