Firma | Kontakt |   | Produkty | Baza wiedzy | Aktualności | Szukaj: 
Oprogramowanie
Local Manager
OSA_lm.jpg
Lokalne oprogramowanie zarządzające

Oprogramowanie LM (Local Manager) jest rodziną produktów zaprojektowaną do współpracy ze wszystkimi urządzeniami produkcji Oscilloquartz SA. Mimo, iż dla różnych urządzeń przeznaczone są różne wersje LM, to wszystkie zapewniają taką samą funkcjonalność poprzez jednolity graficzny interfejs użytkownika. Oprogramowanie LM działa na komputerach typu PC podłączonych do urządzeń za pomocą interfejsu RS-232 i umożliwia bezpośrednią kontrolę podłączonego urządzenia.

Oprogramowanie LM oferuje lokalnie wszystkie usługi których oczekuje się od systemu zarządzania siecią telekomunikacyjną. Oprogramowanie pozwala użytkownikowi na graficzne zobrazowanie stanu pracy urządzenia oraz jego konfigurację i rekonfigurację. Usuwanie usterek jest również łatwe dzięki potężnym możliwościom wizualizacji stanu alarmów oraz historii alarmów.

LM Pro jest specjalną wersją oprogramowania LM dla urządzenia OSA 5548B SASE. LM Pro umożliwia operatorowi przeprowadzanie pomiarów jakości sygnałów na wszystkich wejściach urządzenia.

Zarządzanie alarmami

Zarządzanie alarmami pozwala na zbieranie i przetwarzanie wiadomości alarmowych, danych o stanie urządzenia, zdarzeniach i innych informacji pochodzących z urządzenia.

Zarządzanie konfiguracją

Zarządzanie konfiguracją zapewnia dostęp do wszystkich funkcji urządzenia: stanu pracy, konfiguracji/rekonfiguracji, komunikacji za pomocą komend MML.

Zarządzanie zabezpieczeniami

Każdy użytkownik jest przyporządkowany do profilu, który określa listę dostępnych akcji dla konkretnego urządzenia w taki sposób, że może on wykonywać jedynie działania dozwolone dla jego poziomu zabezpieczeń.

Zarządzanie historią alarmów i zdarzeniami (tylko LM Pro)

Na liście historycznej alarmów wyświetlane są wszystkie alarmy zgłoszone przez urządzenie w formacie jednej linii na alarm. Wyświetlane są pola identyfikujące poziom alarmu lub zdarzenia, datę i czas, identyfikację zdarzenia oraz inne parametry.
Wszystkie zdarzenia i alarmy mogą być przechowywane lokalnie w dzienniku zdarzeń i alarmów. Jako iż wiele alarmów może mieć wspólną przyczynę powstania, takie alarmy są korelowane i wyświetlane jako jeden alarm złożony.

Zarządzanie jakością (tylko LM Pro)

Oprogramowanie LM Pro wyznacza i przedstawia w formie graficznej wartości MTIE, TDEV oraz Ym dla sygnałów wejściowych względem wewnętrznego oscylatora.

Dostępne aplikacje LM

 • LM dla OSA 5585 PRS
 • LM dla OSA 5581C GPS-SR
 • LM dla OSA 5548B SASE
 • LM dla OSA 5542B SASE
 • LM dla OSA 5533C SDU
 • LM dla OSA 5533B SDU
 • LM dla OSA 5530B SDU
 • LM Pro dla OSA 5548B SASE (wymaga modułu ESM)

Akcesoria

 • 1 x CDROM zawierający aplikację LM oraz Podręcznik Użytkownika
 • 1 x Klucz sprzętowy (tylko dla LM Pro)

Wymagana minimalna konfiguracja komputera PC

 • Procesor: Intel Pentium (75 MHz)
 • RAM: 16MB
 • Urządzenia dyskowe: HDD (20 MB wolnego miejsca), CD-ROM (4x lub szybszy)
 • Komunikacja: jeden port szeregowy, przewód komunikacyjny (RS-232C)
 • System operacyjny: Microsofr Windows'95/'98/NT4.0

Zarządzanie konfiguracją

 • Za pomocą linii poleceń przy użyciu komend MML
 • Wstępna konfiguracja
 • Stan elementu w czasie rzeczywistym
 • Rekonfiguracja elementu

Zarządzanie zabezpieczeniami

 • Nazwa użytkownika oraz hasło
 • Automatyczny interfejs logowania
 • Prawa konfiguracji oparte na profilu użytkownika

Zarządzanie działaniem

 • Wydruki listy alarmów

Zarządzanie alarmami i zdarzeniami (tylko LM Pro)

 • Odbiór alarmów
 • Wyświetlanie stanu alarmów
 • Działania na liście alarmów
 • Zapisywanie listy alarmów

Zarządzanie jakością:

 • Analiza danych MTIE, TDEV, Ym
 • Reprezentacja graficzna przy uwzględnieniu masek określonych wymogami ETSI, ITU-T lub zdefiniowanych przez użytkownika
navi meinberg
navi oscilloquartz
navi inova solutions
navi gpssource
Strona używa plików cookie