Firma | Kontakt |   | Produkty | Baza wiedzy | Aktualności | Szukaj: 
Oprogramowanie
Sync Architect
OSA_SyncArchitect.jpg
Projektowanie i analiza sieci synchronizacyjnych

Sync Architect jest narzędziem umożliwiającym łatwe i szybkie planowanie sieci synchronizujących. Jest to oprogramowanie przeznaczone głównie dla planistów sieci, pozwalające pracować im w sposób bardziej wydajny.
Sync Architect posiada szeroki wachlarz narzędzi pozwalających na tworzenie, analizę i utrzymanie projektu sieci. Nie jest to jednak po prostu program do rysowania. Jednym z aspektów projektowania sieci jest analiza jej zachowania w momencie gdy pojawiają się problemy (np. awarie łączy, urządzeń), i właśnie to jest esencją oprogramowania Sync Architect.

Niezależność od dostawców sprzętu

Funkcja "Katalog elementów" pozwala na modelowanie wszystkich elementów sieci z podstawowych klocków takich jak porty wejściowe i wyjściowe, oscylatory, odbiorniki GPS, selektory linii itp.

Projektowanie i wizualizacja sieci

Oprogramowanie wyposażone jest w potężny i przejrzysty interfejs użytkownika pozwalający na szybkie wprowadzenie elementów sieci i ich wzajemne powiązania. Można utworzyć wiele widoków sieci ułożonych w sposób hierarchiczny co umożliwia intuicyjną wizualizację sieci wszystkich rozmiarów. Każdy z widoków lub hierarchii może zostać wyświetlony na graficznym tle takim jak mapy geograficzne, plany miast, itp. co pozwala na umiejscowienie schematów w odpowiednim kontekście. Sync Architect posiada funkcję eksportu do standardowego formatu "Windows Metafile" co pozwala na umieszczanie obrazów w różnego rodzaju dokumentacjach i raportach.

Symulacja pracy sieci i awarii

Możliwa jest symulacja przełączania dróg synchronizacji w przypadku różnych problemów. Ujęte są wszystkie stosowane algorytmy wyboru sygnału odniesienia (takie jak automatyczne, ręczne i wymuszone, oparte na wiadomościach SSM). Brane są pod uwagę wszystkie powszechnie stosowane formy sygnalizacji pomiędzy urządzeniami, jak SSM, stany alarmów, odcinanie sygnału na wyjściach. Zastosowane wyrafinowane algorytmy pozwalają na dokładne modelowanie wpływu awarii na synchronizację całego systemu, pozwalają na wykrywanie pętli synchronizacyjnych, wyizolowanych wysp urządzeń, a nawet na oscylacje pierścienia wywoływane poprzez wiadomości SSM.

Generowanie raportów

W czasie trwania symulacji tworzony jest raport który zawiera wszystkie zdarzenia które miały miejsce w sieci. Pozwala to na łatwe zrozumienie konsekwencji awarii lub rekonfiguracji sieci. Raporty mogą być drukowane lub esportowane jako tekst do innych aplikacji.

Hierarchia rozchodenia się sygnałów synchronizujących

Oprogramowanie pozwala na automatyczne utworzenie widoku rozchodzenia się sygnałów synchronizujących w formie hierarchicznej. Pozwala to na łatwe zilustrowanie takich problemów jak: izolowane wyspy urządzeń, pętle synchronizacyjne, zbyt duża ilość urządzeń w łańcuchu, zbyt długi łańcuch. Widoki mogą być drukowane lub eksoprtowane do formatu "Windows Metafile" co pozwala na ich łatwe wprowadzanie do własnych dokumentów i raportów.

navi meinberg
navi oscilloquartz
navi inova solutions
navi gpssource
Strona używa plików cookie