Firma | Kontakt |   | Produkty | Baza wiedzy | Aktualności | Szukaj: 
Systemy oparte o GPS
OSA 5240 GPS
OSA5240gps.gif
Wzorzec Czasu i Częstotliwości GPS

Odbiornik OSA 5240 GPS został zaprojektowany do synchronizacji sieci telekomunikacji ruchomej 2 i 3 generacji oraz sieci transportowych SDH/SONET za cenę stanowiącą ułamek kosztów innych aktualnie dostępnych urządzeń. Z tego rozwiązania mogą również korzystać między innymi sieci DAB - Digital Audio Broadcoasting, DVB - Digital Video Broadcoasting oraz usługi lokalizacji terminali ruchomych takie jak np. E911

Odbiornik OSA 5240 GPS nie tylko dostarcza sygnały synchronizujące oparte na stabilnym źródle częstotliwości jakim jest GPS lecz również może przetaktowywać sygnały obarczone nadmiernymi fluktuacjami fazy i dostarczać dokładną informację o czasie pochodzącą z wbudowanego serwera NTP.

W przypadku zaniku sygnałów GPS urządzenie może synchronizować się do do zewnętrznego sygnału i nadal dostarczać sygnały synchronizujące najwyższej jakości. W przypadku utraty zapasowej ścieżki synchronizacyjnej urządzenie nadal generuje sygnał wysokiej jakości pochodzący z wbudowanego oscylatora kwarcowego lub wzorca rubidowego.

Konfiguracja wyjść

Urządzenie jest dostarczane w konfiguracji definiowanej przez przyszłego użytkownika. Może dostarczać 8 lub 16 sygnałów synchronizujących, których typ może być określony indywidualnie za pomocą oprogramowania zarządzającego spośród następujących:

 • 2.048MHz
 • 10 MHz
 • 2.048/1.544 Mbit/s (E1/DS1)
 • 64 kbit/s CC - Composite Cock (do 8 sygnałów)
 • 1PPS

W miejsce każdej grupy 8 sygnałów wyjściowych urządzenie można wyposażyć w 8 kanałów przetaktowania E1/DS1.
Sygnały 64 kbit/s CC synchronizowane są do sekundy UTC, dzięki czemu fazy sygnałów tego typu pochodzących z różnych urządzeń OSA 5240 GPS są zgodne.

Właściwości

 • Wysoce niezawodne, tanie, kompletne źródło sygnałów synchronizujących oparte o GPS
 • 8 wyjść indywidualnie konfigurowanych przy pomocy przełączników
 • Opcjonalne dodatkowe wejście sygnału synchronizującego
 • Wyjścia 2,048MHz i 2.048 Mbit/s
 • Sygnał 1 PPS synchronizowany do GPS
 • Gniazda BNC dla sygnałow wejściowych i wyjściowych

Dystrybucja czasu

Odbiornik OSA 5240 GPS może być wyposażony w serwer NTP z odrębnym interfejsem 10Base T/Ethernet.

Zarządzanie

Odbiornik OSA 5240 GPS może być zarządzany lokalnie przy pomocy oprogramowania Local Manager i zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania SyncView. Obie aplikacje używają tego samego interfejsu graficznego. Dodatkowo OSA 5240 GPS może być wyposażony w oprogramowanie agenta SNMP co umożliwia zarządzanie za pomocą dowolnego oprogramowania zgodnego ze specyfukacją SNMP.

Typowe zastosowania

 • Synchronizacja sieci komórkowych na poziomie BSC i MSC
 • Przetaktowanie sygnałów obciążonych operacjami wskaźnikowymi
 • Źródło czasu i częstotliwości dla energetyki i usług użyteczności publicznej
 • Synchronizacja nadajników DVB-T pracujących w SFN - Single Frequency Networks
 • Źródło czasu dla usług billingowych

Dane techniczne OSA 5240 GPS

Dokładność w stanie synchronizacji do sygnału GPS:
czas: < 100ns w stałej temperaturze
< 150ns w zakresie od +5°C do +55°C
częstotliwość: ADEV(10'000s) < 1E-12
Dokładność częstotliwości w trybie podtrzymania:
oscylator kwarcowy: stałość długookresowa < 1E-10/dobę
zmiana częstotliwości w zakresie temperatur pracy: <6E-10 pp. w zakresie od +5°C do 55°C
wzorzec rubidowy: stałość długookresowa <1x11E-10/miesiąc
zmiana częstotliwości w zakresie temperatur pracy: <2E-10 pp. w zakresie od 5°C do 55°C
Dystrybucja czasu:
NTP: 10 BaseT/Ethernet, gniazdo RJ-45
NTP wersja 3 (RFC-1305)
SNTP wersja 4 (RFC-2030)
IRIG-B: 2xIRIG-B 122 (AM 1KHz, 3V pp.)
2xIRIG-B 012 (ACMOS, kodowana długość impulsu, rozdzielczość 10ms).
Wejścia:
1 wejście GPS: GPS z możliwością jednoczesnego śledzenia do 8 satelitów
1 wejście zewnętrzne: 0.064MHz, 1MHz, 1.544MHz, 2.048MHz, 5MHz, 10MHz lub 1.544/2.048 Mbit/s z dekodowaniem SSM
Wyjścia:
maksymalnie dwie grupy wyjść, z których każda może zawierać: 8 programowanych wyjść 2.048MHz, E1/Ds1, 64kbit/s, CC (do 4 sygnałów), 1PPS, 10MHz lub
8 kanałów przetaktowania
lub konfiguracja minimalna: 4 programowane wyjścia: 1x 2.048MHz, 1x 1PPS, 1x 10MHz, 1x E1/DS1 opcjonalne wyjścia NTP lub IRIG-B dla każdej z powyższych konfiguracji
typy sygnałów wyjściowych: 2.048 MHz zgodnie z G.703-13
2.048Mbit/s (E1) zgodnie z G.703-9 (z obsługą SSM)
10MHz, 1VRMS, sinus, 50om
64kbit/s (CC) zgodnie z GR-499-CORE
1.544Mbit/s (D1) zgodnie z GR-499-CORE (z obsługą SSM)
1PPS, 200ms, czas narastania <20ns, 2.5V pp., 50om
Przetaktowywanie:
8 lub 16 kanałów przetaktowania: 1.544Mbit/s (DS1) zgodnie z GR-499 CORE lub
2.048Mbit/s (E1) zgodnie z G.703-9
poziom alarmu programowany indywidualnie dla każdego z kanałów - dopuszczalna ilość poślizgów fazy na godzinę, dobę lub tydzień.
Zarządzanie:
lokalne: poprzez interfejs RS232C, przy pomocy oprogramowania Local Manager (MS Windows 98/NT/2000/XP)
sygnały alarmowe na przekaźnikach, alarmy: mniej ważny, ważny, krytyczny
zdalne: poprzez interfejs 10BaseT/Ethernet, gniazdo RJ45, przy pomocy systemu zarządzania SyncView
Zasilanie/Wymiary:
napięcie zasilające: 22-40VDC lub 40-60VDC, dwa gniazda zasilajace
wymiary: obudowa 19", wysokość 2U
Urządzenia
 
navi meinberg
navi oscilloquartz
navi inova solutions
navi gpssource
Strona używa plików cookie