Firma | Kontakt |   | Produkty | Baza wiedzy | Aktualności | Szukaj: 
Szkolenia i kursy

NAVI oferuje szkolenia z zakresu synchronizacji sieci telekomunikacyjnych oraz dziedziny czasu i częstotliwości obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

 • Potrzeba synchronizacji
 • Zasady i metody synchronizacji
 • Planowanie synchronizacji
 • Urządzenia do synchronizacji
 • Dystrybucja synchronizacji
 • Zalecenia ITU-T, ETSI
 • Struktura sieci PDH
 • Struktura sieci SDH
 • Czas i częstotliwość - definicje, terminologia
 • Wzorce czasu i częstotliwości
 • Pomiary stanu synchronizacji

NAVI oferuje szkolenia dotyczące rozwiązań dla synchronizacji sieci telekomunikacyjnych firmy OSCILLOQUARTZ S.A.

Programy i tematyka szkoleń są dopasowywane do szczególnych wymagań Klienta.

Przykładowy Program Szkolenia

Synchronizacja Sieci Telekomunikacyjnych, Budowa, Zasady Działania i Obsługa Urządzeń Synchronizujących Oscilloquartz S.A.

I. Program

1. Oscilloquartz S.A.

Prezentacja oferowanych urządzeń i usług

2. Wstęp do synchronizacji

 • Zasady synchronizacji sieci
 • Synchronizacja sieci telekomunikacyjnych
 • Metody synchronizacji sieci
 • Zalecenia ITU-T, ETSI
 • Ogólne zasady projektowania
 • Struktura synchroniczna PDH
 • Struktura synchroniczna SDH
 • Samodzielna jednostka synchronizująca OSA 5548B
 • Inne urządzenia do synchronizacji sieci telekomunikacyjnych.
 • Zarządzanie siecią synchronizacji SyncView?
 • Zarządzanie lokalne
 • Zarządzanie centralne

3. Czas i częstotliwość

 • Definicje, terminologia
 • Wzorce czasu i częstotliwości
 • Pomiary

4. Zestaw do pomiarów jakości synchronizacji OSA-5565-STS

 • Parametry
 • Schemat blokowy
 • Opis modułów
 • Wykonywanie pomiarów
 • Regulacje
 • Standardy pomiarowe

5. Szczegółowa prezentacja OSA 5548B SASE

 • Odbiorniki sygnałów
 • Moduł wydzielania taktu zegara
 • Moduł wejściowy GPS
 • Monitorowanie sygnałów
 • Selekcja linii wejściowych
 • Moduł oscylatora śledzącego
 • Moduł oscylatora
 • Przełączający przesuwnik fazy
 • Jednostki interfejsów wyjściowych
 • Płyta alarmów
 • Moduł zasilania prądem zmiennym
 • Moduł zasilania prądem stałym
 • Monitorowanie zasilania
 • Moduł zarządzający
 • Magistrala komunikacyjna

6. Przegląd ogólny SyncView?

 • Informacja o produkcie
 • Zarządzanie siecią
 • Struktura programu
 • Struktura fizyczna
 • Konfiguracja sprzętu
 • Zarządca Sieci
 • Zarządca Regionalny
 • Struktura Zarządcy Regionalnego
 • Działanie SyncView?

7. Opis graficznego interfejsu użytkownika

 • Przeglądarka sieci
 • Widok interfejsu elementu
 • Operacje na wejściach
 • Nadzór parametrów sygnałów synchronizacyjnych
 • Odczyt alarmów i ustawianie masek
 • Operacje dotyczące oscylatora śledzącego
 • Operacje dotyczące wyjść
 • Operacje dotyczące dodatkowego wzmacniacza dystrybucyjnego
 • Przegląd alarmów, sygnalizacja i obsługa obsługa błędów
 • Przeglądanie dziennika zdarzeń
 • Sortowani/ filtrowanie alarmów
 • Korelacja alarmów
 • Funkcje administracyjne
 • Zdalna aktualizacja oprogramowania
 • Zarządzanie ochroną danych
 • Archiwizacja i odzyskiwanie danych

8. Oprogramowanie LMPro

9. Instalacja, uruchomienie i eksploatacja SASE 5548B

Procedury dotyczące odbioru, pracy i obsługi SASE 5548B

10. Instalacja, uruchomienie i eksploatacja SyncView? oraz LMPro

Procedury dotyczące odbioru i obsługi SyncView? i LMPro

II. Sprzęt demonstracyjny.

OSA-5548B, zasilacz 48VDC, miernik OSA-5565-STS, oscyloskop, stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem SyncView?, LMPro i WinSTS, projektor video, rzutnik do folii.

III. Materiały pomocnicze.

Noty aplikacyjne Oscilloquartz S.A., podręczniki użytkownika.

Synchronizacja sieci telekomunikacyjnych
 
navi meinberg
navi oscilloquartz
navi spectratime
navi inova solutions
navi gpssource
Strona używa plików cookie